ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงศรีสะเกษ ได้ประชุมเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสมาคมสื่อภาคประชาชนศรีสะเกษ

cafe
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.59 เวลา 14.00 น.ที่โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงศรีสะเกษ ได้ประชุมเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสมาคมสื่อภาคประชาชนศรีสะเกษ โดยมีนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.พร้อมด้วย ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กก.บริหาร สค.สช.เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยหลังการจดทะเบียนแล้วจะได้นำสมาคมฯเข้าร่วมงานกับ สค.สช.อย่างเป็นทางการต่อไป

แหล่งข่าว:นายกฯสค.สช
ทาน/ตรวจ:เบ็ญจมาภรณ์