(ข่าวสั้น) สค.สช. เจรจานอกรอบ ความร่วมมือกัน สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในส่วนของวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ

sme001

วันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 14.00 น. สค.สช ได้มีการเจรจานอกรอบ ระหว่างผู้แทนของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ถึงความร่วมมือกันสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในส่วนของวิทยุกระจายเสียงภาคธุรกิจ เพื่อประสานงานกับกลุ่ม SME ที่ประกอบธุรกิจการค้าอื่นให้เข้ามาใช้บริการลงโฆษณากับสถานีวิทยุในเครือข่ายของ สค.สช.
โดยวันที่ 18 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. จะหารือเพิ่มเติมและนำไปสู่การลงนามความร่วมมือต่อไป

แหล่งที่มาของข่าว:
นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายก สค.สช