สค.สช ถ่ายทำรายการ 100ปี สหกรณ์ไทย

000

      7 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น.นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.ดำเนินถ่ายทำรายการ คุยข้ามคลื่น หัวข้อเรื่อง 100 ปีสหกรณ์ไทย ณ สถานที่จริงคือศาลาที่ใช้ประชุมก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ช่วงเวลาดังกล่าวได้สัมภาษณ์ ส.ต.กริช พลเดชวิสัย นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้การนำเสนอถึงความเป็นมาของสหกรณ์ฯ

cafe2

แหล่งข้อมูล : นายกฯ กนกศักดิ์
เขียนข่าว/เรียบเรียง : เบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน