กสทช.ส่งสัญญาณการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง ใกล้จะมาถึงแล้ว เตรียมกำหนดแผนการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุทั้งระบบ

0002

       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 16/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับระบบ เอฟ.เอ็ม แผนความถี่สำหรับระบบ เอ.เอ็ม. แผนความถี่สำหรับระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง และแผนความถี่สำหรับระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ก่อนเห็นชอบและเสนอต่อ กสทช. เพื่อนำแผนความถี่ทั้งหมดไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า กสทช.ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้ดำเนินการจ้างบริษัท แอลเอส เทลคอม จำกัด เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ซึ่งแผนที่จัดทำสามารถนำมาประกอบการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุกระจายเสียง เอฟ. เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. ที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล รวมทั้งแผนนี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลื่นความถี่แต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ
“วาระนี้ถือว่าเป็นการนับ 1 โรดแมปใบอนุญาตวิทยุทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นดิจิตอลเรดิโอ แต่เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในปัจจุบันที่รอใบอนุญาตตัวจริง รวมถึงการเรียกคลื่นคืน เพราะจะมีการแบ่งช่วงคลื่นความถี่การจัดสรร ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตวิทยุ ซึ่งยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องถกเถียงรายละเอียด เช่น การวางเสาสัญญาณ ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้เป็นการกำหนดแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งระบบ โดยแตกต่างจากทีวีที่ดิจิตอลที่ไล่อนาล็อก แต่วิทยุจะยังรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด ทั้งระบบ เอฟ.เอ็ม. เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล จึงขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สาธารณะ และชุมชน ที่เป็นผู้ได้รับสิทธิทดลองและผู้ที่สนใจเตรียมตัว ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป” น.ส.สุภิญญา กล่าว

0004
อีกข่าว เมื่อบ่ายวันที่ 13 ม.ค. 2559 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้หารือร่วม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารจาก บมจ.อสมท เกี่ยวกับการคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ด้วยการประมูล โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เปิดเผยภายหลังหารือว่า ทาง บมจ.อสมท ยินดีที่จะคืนคลื่น 2600 MHzบางส่วน แต่ยังต้องอาศัยการเจรจาและหารือร่วมกันกับคู่สัญญาของทาง อสมท. ด้วย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ทางบริษัทจำเป็นต้องใช้คลื่นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งยังต้องรอกระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับใหม่ที่จะให้อำนาจ กสทช. ในการเยียวยาการคืนคลื่นก่อนกำหนดเวลาได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกราว 6 – 7 เดือน “จากข้อมูลที่ได้รับจากเลขาธิการ กสทช. ประเทศไทยควรจะต้องมีคลื่นความถี่สำหรับให้บริการโทรคมนาคมราว 690 MHz แต่ปัจจุบันมีแค่ 250 MHz ซึ่งนอกจาก อสมท แล้วทางรัฐบาลก็จะรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการคืนคลื่นในส่วนของรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย” ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หาก อสมท ยืนยันจะคืนคลื่น คาดว่ากระบวนการเพื่อเตรียมการจัดประมูลทั้งหมดน่าจะเริ่มได้ราวต้นปี 2560 ซึ่งถือว่าเหมาะสมเพราะบรรดาโอเปอเรเตอร์เพิ่งรับภาระหนักจากการประมูล 2 คลื่นความถี่ ขณะที่นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เปิดเผยว่า จะต้องหารือกับคู่สัญญาผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแบบ MMDS ที่ได้ทำไว้ก่อนนี้ว่าจะต้องใช้คลื่นเท่าใดถึงจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นยินดีจะคืนคลื่นส่วนที่เหลือให้ โดยทาง อสมท จะต้องได้รับเงินเยียวยาการคืนคลื่น ซึ่งจะต้องมีคนกลางเข้ามาประเมินมูลค่าการเยียวยาด้วย

ที่มา….ข่าวจากสำนักข่าวไทยและประชาชาติธุรกิจ