พบปะ ส.ค.สช. กำแพงเพชร

นาย กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกส.ค.สช และ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม พร้อม.กองเลขาฯ
ได้สัญจร พบปะกรรมการบริหาร และ กรรมการจังหวัด กรรมการอำเภอและสมาชิก สามัญ จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่7 มค 58 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมพบปะ และรับประทานอาหาร ร่วมกัน ณ วันชัยแมนชั่น อ.เมือง จ.กำแพงเพชร