ประมวลภาพ เปิดตัว k mall Dealer กำแพงเพชร

นายก กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลล์และ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม MD Kmall Business Radio. พร้อม ทั้งคณะกรรมการบริหารประจำจังหวัด กำแพงเพชร (คุณอุดม วราหะ) และ กรรมการบริหาร ประจำจังหวัดพังงา( คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล) ร่วมงานเปิดตัวK-Mall Dealer สาขา จ.กำแพงเพชร
ณ โรงแรม พี พาราได้ซ์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กำแพงเพชร