จับมืออีก 3 บริษัท ดันธุรกิจ MVR ผ่านสมาชิก สค.สช.คาดปีหน้าโตแน่

29-12-58-01

จับมืออีก 3 บริษัท ดันธุรกิจ MVR ผ่านสมาชิก สค.สช.
คาดปีหน้าโตแน่ 
ต่อยอดความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
เดินหน้าปี 59  ด้วยกลยุทธ์
“ประชุมทั่วไทย สร้างเครือข่ายทั่วทิศ
ธุรกิจนี้เราแบ่งปัน”

      เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58 เวลา 13.00 น. ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม
กรรมการบริหาร 
สค.สช.และ กรรมการผู้จัด บ.เคมอลล์ บิสสิเนสเรดิโอ จำกัด
ได้กล่าวถึงกิจกรรม ความร่วมกับ อีก 3 
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแตกต่างกัน
ในพิธีลงนามความร่วมมือที่โรงแรมมิโด้ กทม.ว่าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ของ 
บ.เคมอลล์ บิสสิเนส เรดิโอ จำกัด ภายใต้นโยบายของ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
ทั้ง 3 
บริษัทประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็น.ซี.เทรดดิ้ง เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจการจัดการ
พลังงาน 
ตกลงร่วมมือทางธุรกิจการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าลูฟ
(SOLAR ROOF)

2.บริษัท เวนดิ้ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมมือกันดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
ตู้เติมสบาย 
ซึ่งเป็นตู้เติมเงินนวัตกรรมใหม่ให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค
ได้ครบถ้วน

3. บริษัท อภิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมมือกันดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เบียร์นำเข้าจากประเทศเกาหลี ชื่อ
ไฮท์เบียร์

ทั้ง 3 บริษัท มีข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการจัดจำหน่าย และ
ด้านการฝึกอบรม

 

MOU281258_519

MOU281258_7800

messageImage_1451382828069

     เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงได้กำหนดขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือ
และจัดพิธีลงนามไปเรียบร้อยแล้ว

ดร.ทองหล่อ กล่าวต่อไปว่าถึงวันนี้ สค.สช.ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทผู้ผลิต
ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้ารวมแล้ว 11 
บริษัทประกอบด้าย

1.) บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
2.) บริษัท นาคา นารา จำกัด
3.) บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
4.) บริษัท โพลีเฮอร์บ จำกัด
5.) บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด
6.) บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
7.) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8.) บริษัท แอ็ปโซลุท โกบอลเทค จำกัด
9.)บริษัท เอ็น.ซี.เทรดดิ้ง 
เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
10.) บริษัท เวนดิ้ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
11.) บริษัท อภิ เอ็นเตอร์ไพรส์

และเตรียมที่จะจับมืออีก 4 บริษัทให้ได้ครบ 15 บริษัทตามเป้าหมาย
ของโครงการสร้างการตลาดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (MVR)
ทางด้านนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.ในฐานะ
ประธานบริษัท เคมอลล์ บิสสิเนส เรดิโอ จำกัด กล่าวว่า
นับเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จากแนวทาง
การตลาด 3.0 ของ ศ.ฟิลิฟ คอ๊ตเลอร์ 
กูลูด้านการตลาดระดับโลก
ที่มีหลักการทำการตลาดโดยใช้ความสัมพันธ์ของมนุษย์
(Human Centricity) 
ที่เกิดจากเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ ประกอบด้วย
แรงขับ 3 ประการ คือ

แรงขับที่ 1 คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือราคาถูก
แรงขับที่ 2 อินเตอร์เน็ทที่ราคาต่ำลง
แรงขับที่ 3 แหล่งที่มาของสินค้าและบริการเปิดเผยมากขึ้น

การดำเนินธุรกิจของเคมอลล์จึงเป็นรูปแบบที่จะแบ่งปันกันตั้งแต่ต้นน้ำ
กลางน้ำ 
ถึงปลายน้ำ ในทุกๆ มิติ โดยจะใช้กลยุทธ์
“ประชุมทั่วไทยสร้างเครือข่ายทั่วทิศ ธุรกิจนี้เราแบ่งปัน”

จึงมั่นใจว่าโอกาสเติบโตในช่องทางการตลาดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
(Marketing Via Radio: 
MVR) เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน