โครงงาน “เปิดกรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พิมพ์ หลวงวิจารณ์ เจียรนัย เพื่อสังคม” (โครงการ นะโมพุทธายะ)

12373253_162854767404668_6084968068781612130_n

(23 ธันวาคม 2558) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชองครักษ์ สนามเสือป่า

พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์
ประธาน มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
ประธาน ในการประชุม โครงงาน “เปิดกรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) 
พิมพ์ หลวงวิจารณ์ เจียรนัย เพื่อสังคม”
(โครงการ นะโมพุทธายะ) พร้อมด้วย นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย
ประธาน บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด, 
นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สค.สช.  
และมี ทีมงาน ผู้กำกับภาพยนต์
นาย นนทรี นิมิบุตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โครงงาน “เปิดกรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พิมพ์ หลวงวิจารณ์ เจียรนัย
เพื่อสังคม” 
(โครงการ นะโมพุทธายะ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ คนชราและเด็กที่ด้อยโอกาส
  2.จัดหาเครื่องมือแพทย์ มอบให้ รพ.ของรัฐที่ขาดแคลน
  3.ช่วยเหลือ ทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพจาก การรบ
  4.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยจากโรคร้ายต่างๆ
  5.จัดตั้ง กองทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  6.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือราษฎร์ประกอบอาชีพตามโครงการ
     ๑ปี ปลดหนี้
     ๒ปี อยู่ดี
     ๓ปี มีเงินออม
7. สร้างบ้านและจัดหาที่ดิน ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนที่ อยู่อาศัยและขาดแคลนที่ดินทำกิน


ปาณิสรา ทีมโฆษก สค.สช. / รายงาน