Set up โปรแกรมระบบฯ ให้กับ Kmall Dealer สาขา สกลนคร

cafe03

4 ธันวาคม 2558 กรรมการ บริหาร ฝ่าย IT
ของ สค.สช. ได้ลงพื้นที่ Set up โปรแกรมระบบ การ สั่งซื้อ สินค้า
ระบบ สต๊อกสินค้า ให้กับ Kmall Dealer สาขา สกลนคร
โดยมี คุณ สุทธิศักดิ์ หัวดอน
เป็น MD Kmall Dealer จ.สกลนคร

Md k mall /ภาพ ข่าว