รายการโทรทัศน์คุยข้ามคลื่น เทป 3 ออกอากาศ 2 พ.ย. 57

รายการ “คุยข้ามคลื่น” ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม INTV
พูดคุยกับ อ.สุบิน อินน้อย
ประธานบอร์ดบริหารฝ่ายสมาชิก Good Topup (มหาชน)
ออกอากาศเมื่อ 2 พ.ย. 57